Disclaimer

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van de gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. De brochure maakt echter geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk te geven van de aangeboden woningen en de wijk en directe omgeving waarbinnen deze worden gerealiseerd.

Aan deze documentatie kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. De in de brochure opgenomen plattegronden, gevelaanzichten en sfeerbeelden zijn impressies.

De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en kunnen afwijken van het standaard afwerkingniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkoop-
tekeningen en technische omschrijving.

Het ontwikkelen van een nieuwbouwwijk is een dynamisch proces dat voortdurend aan verandering en verfijning onderhevig is. De omgevingschetsen zijn dan ook niet meer dan een momentopname in het ontwikkelproces. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen enkele rechten worden ontleend.

Wij maken in deze website gebruik van Google Analytics met als doel de website zo optimaal mogelijk te maken voor onze bezoekers.

December 2013