Kopen

Garantie
De woningen worden gerealiseerd met de regelingen en voorwaarden, zoals die zijn voorgeschreven door Woningborg. Deze organisatie verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van een nieuwbouwwoning. Het Woningborgcertificaat biedt de koper twee zekerheden.

Op de eerste plaats is er sprake van de afbouwwaarborg. Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantie- en Waarborgregeling vastgestelde regels. Deze zogeheten afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goedgekeurd door NHG.

Op de tweede plaats, als de woning gereed is treedt de herstelwaarborg in werking. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot zes jaar na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot tien jaar. Woningborg waarborgt deze garantie. Als koper ontvangt u een afschrift van de Garantie- en Waarborgregeling waarin precies wordt uitgelegd welke rechten u heeft en aan welke verplichtingen de aannemer zich dient te houden. Een geruststellende zekerheid voor u als toekomstig eigenaar.

Uw eigen wensen en koperskeuzeopties
Lekker kunnen wonen, betekent ook invulling geven aan de eigen wensen. Ondanks dat de woningen in een projectmatig proces zullen worden gebouwd, willen wij u ruimte geven voor eigen (afwerkings)wensen. Aan de hand van een standaard koperskeuzelijst en een persoonlijk gesprek zal samen met u gezocht worden naar een optimaal eindresultaat.

Belangstelling 
Indien u belangstelling heeft voor één van de woningen of appartementen, kunt u een bouwnummer reserveren via het online reserveringssysteem. Na reservering van een bouwnummer wordt u uitgenodigd voor een afspraak met één van de verkopende makelaarskantoren in het Informatiepunt op Veerhaven. Afhankelijk van het resultaat van het gesprek zullen aansluitend nadere afspraken worden gemaakt over de verdere procedure met betrekking tot de beslissing over een eventuele aankoop.

Waar ziet u zichzelf al wonen?
Wij durven te stellen dat we hier echt iets unieks gaan realiseren. Het totale plan heeft een prachtige uitstraling gekregen en dat is te danken aan de situering tussen de landerijen aan de Westerschelde. Daarnaast worden er geen concessies gedaan aan de kwaliteit.